برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدلسازی پروتئین
1397-11-29 08:00-12:00
2,000,000 ریال
2 دکتر شهریار عرب
2 کارگاه طراحی محاسباتی دارو
1397-12-01 08:00-12:00
1,000,000 ریال
11 دکتر سجاد قرقانی
3 آشنایی با آنالیز داده های NGS با محوریت داده های ترنسکریپتوم
1397-11-30 08:00-12:00
15
1,000,000 ریال
3 دکتر کاوه کاووسی
4 هزینه اقامت یک شب در مهمانسرای دانشگاه
1397-11-29 06:00-21:00
500,000 ریال
1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.