# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1074-ICB8 A benchmarking for computational methods of Mass spectrometry based lipidomics data analysis شهلا رنجبر، عباسعلی امام جمعه چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1077-ICB8 Analysis The Role of Membrane Transport Proteins in Heart Cancer with the Aim of Diagnosis and Treatment Ashkan Tavizi چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1007-ICB8 Analyzing the Effectiveness of Extracting Hierarchical Features in Improving Recognition Rate of Heart Failure in Electronic Healthcare سید وهاب شجاع الدینی، علیرضا مقدسی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1091-ICB8 A new insights into the key structural features of plasmodium proteasome inhibitors using molecular modeling فرشته شیری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1092-ICB8 An introduction on ZFIQ: zebrafish (Danio rerio) image quantitator علی خسروانی زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1078-ICB8 Application of Crowdsourcing Serious Games in Bioinformatics محمد اله بخش، فاطمه فرهای، علی مقصودی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1026-ICB8 Application of RNA interference and bioinformatics tools for Hepatitis B treatment پویا چهانتیغ، امیرسجاد جعفری، سحر اسدالهی، سعید سالاری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1084-ICB8 A review of the past 16 years of DNA barcoding محبوبه السادات حسین زاده، مریم مودی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1056-ICB8 A tool for feature extraction from biological sequences ساره عامری فر، جواد ظهیری، شهریار عرب چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1062-ICB8 A tool for protein substructure matching against a database of protein tertiary structure نیلوفر سیدمجیدی، جواد ظهیری، شهریار عرب چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1032-ICB8 Benchmarking of bioinformatic Models and Tools in Personalized Medicine عباس گنجعلی، عباسعلی امام جمعه چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1001-ICB8 Binding Mechanism of Glycosaminoglycans to Glycosylated Interleukin 1 Receptor Type I مریم عظیم زاده ایرانی، محمدرضا اجتهادی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1090-ICB8 Bio/cheminformatics in Computer-Aided Drug Design: Concepts, Methods, and Tools فرشته شیری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1028-ICB8 Bioinformatic and molecular analysis of seed-specific promoter“SBP” in Tobacco نسیبه چنارانی، عباسعلی امام جمعه، حسن رهنما، کتایون زمانی، محمود سلوکی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1004-ICB8 Bioinformatics assessment of Cytochrome P450 enzymes for entomopathogenic fungus Beauveria bassiana مریم راشکی، مجتبی مرتضوی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1073-ICB8 Bioinformatics characterization and comparison study of the most important Alpha amylase producers, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Saccharomycopsis fibuligera بهزاد دهقانی، زهرا حسن شاهی، طیبه هاشم پور، جواد مویدی، فرزانه قصابی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1031-ICB8 Bioinformatics concept and application in veterinary science امیرسجاد جعفری، سحر اسدالهی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1089-ICB8 Bioinformatics cooperation with archaeogenetics علی مقصودی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1017-ICB8 Bioinformatics Identification of Different expression genes at drought tolerant wheat under stress condition سحر شجاعی، رودابه راوش، بهروز شیران، اسماعیل ابراهیمی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1093-ICB8 Bioinformatics in fisheries and aquaculture علی خسروانی زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1034-ICB8 Bioinformatics study of Cytochrome P450s in Acinetobacter baumannii منصوره آزاد، زرین مینوچهر، پروین شریعتی، بیژن بمبئی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1088-ICB8 Collaborative Cognition in Bioinformatics: Challenges and Opportunities محمد اله بخش چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1101-ICB8 Comparative genomics of yield related MQTLs in bread wheat (Triticum aestivum L) حسین نوراللهی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1097-ICB8 Comparing differential exon usages in heart, kidneys and liver tissues in sheep using RNA-seq data فاطمه نیکوکلام عظیم چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1015-ICB8 Comparison of physicochemical properties between the Proteome of thermophilic and hyperthermophile bacteria in uniprot فرشته اسکندری، کوروش بامداد، صفیه صوفیان چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1014-ICB8 Comparison of physicochemical properties between the Proteome of thermophilic and mesophilic bacteria in uniprot فرشته اسکندری، کوروش بامداد، صفیه صوفیان چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1086-ICB8 Complexity of Transcription Regulation: A Quantum Model رضوان احسانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1069-ICB8 computational promoter analysis based on transcription factor binding sites and modules کبری عرب، کبری عرب چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1108-ICB8 Connectivity of the host proteins targeted by the same pathogen protein (CPTP) بابک خرسند، عبدالرضا سوادی، جواد ظهیری، محمود نقیب زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1107-ICB8 Constructing barley PPIN using divergence time and interolog as two major evolutionary information ژاله حکمتی، علی اعلمی، جواد ظهیری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1102-ICB8 Design of potent c-Met inhibitors by molecular fingerprints: a computational insight سمیه پیرهادی، طاهره دامغانی، کوروش مشایخ چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1103-ICB8 Design of putative c-Met inhibitors by sampling and clustering of its conformational space سمیه پیرهادی، طاهره صدق آمیز، طاهره دامغانی، مریم الیاسی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1068-ICB8 Detection of mitochondrial piRNA شهاب الدین رحیمی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1067-ICB8 Detection of mitochondrial piRNAs in mammalian cancer شهاب الدین رحیمی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1057-ICB8 Developing of tool for extracting protein descriptors of position specific scoring matrix علیرضا محمدی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1046-ICB8 Disquisition of interaction between anti-alzheimer drugs and bovin serum albumin; a computational study مهران فیضی ده نایبی، عفت دهقانیان چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1023-ICB8 Effect of LD of genomic candidate regions on genomic association studies مرتضی بیطرف ثانی، محمد رضا نصیری، علی اصغر اسلمی نژاد، مخمد مهدی شریعتی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1037-ICB8 Estimate of dominance on the genetic parameter estimation for carcass quality traits مسعود علی پناه چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1080-ICB8 Evaluation of semi-empirical methods for calculating conformations of amino-acids اشرف مرادی، هانی میش مست، فاطمه پیرانی، زهرا ملایی، آمنه قریشوندی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1019-ICB8 Feasibility of Identify SNPs Associated with CAD Using Simulation of Genomic Studies زهرا معزالدینی، مرتضی بیطرف ثانی، سید محسن میراسمعیلی، محمد ایرانمنش چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1072-ICB8 Functional and structural analysis of HHV8 K2 protein as new vaccine target بهزاد دهقانی، زهرا حسن شاهی، طیبه هاشم پور، جواد مویدی، حسن جولایی، فرزانه قصابی، محمد رضا حیدری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1018-ICB8 Gene Screening of Drought Tolerant Rice Through Bioinformatics Approaches سحر شجاعی، رودابه راوش، بهروز شیران، اسماعیل ابراهیمی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1041-ICB8 Gene therapy of influenza virus in livestock stem cells: current situation and future outlook محسن خدادادی سرخی، غلامرضا داشاب، مهدی وفای واله، سمیه زمانی افشار چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1048-ICB8 Genius : A new Variant Discover Analysis Tool in the Python Programming Language on the Linux Platform حسن گیاهی، فاطمه نوروزی، اسماعیل ابراهیمی، حامد خراتی کوپایی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1013-ICB8 Genomic Editing with CRISPR / CAS9 for Breeding New Breeds: From Idea to Truth محسن خدادادی سرخی، سمیه زمانی افشار، غلامرضا داشاب چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1051-ICB8 High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs بهنام بخشی، احسان محسنی فرد، قاسم حسینی سالکده، محمدرضا بی همتا چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1070-ICB8 HIV Iranian sequences subtyping by using Bioinformatics tools بهزاد دهقانی، زهرا حسن شاهی، طیبه هاشم پور، جواد مویدی، حسن جولایی، فرزانه قصابی، محمد رضا حیدری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1040-ICB8 Homology modeling and in-silico substrate binding analysis of Enterotoxigenic Escherichia coli chaperones وجیهه اسکندری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1008-ICB8 Improving Similarity Measures for Sampling Social Networks by Eliminating Isolated Nodes آنا ابراهیمی، جواد محمدزاده، هادی صبوحی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1025-ICB8 Inhibittory mechanism of Ursolic Acid on HTLV-1 and HIV protease; an in silico study سحر آقاکلان، میترا خیرآبادی، الهه شکراللهی، سکینه کاظمی نورعینی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1020-ICB8 Insight into the protein thermostability based on comparison of catalytic pocket of bacterial chitinases وجیهه اسکندری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1049-ICB8 In Silico analysis of the rs334 mutation in Sickle cell disease دانیال جهان تیغ چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1071-ICB8 Investigating the Effect of integrase Inhibitors on Extracted HIV Sequences from Iran بهزاد دهقانی، زهرا حسن شاهی، طیبه هاشم پور، جواد مویدی، حسن جولایی، فرزانه قصابی، محمد رضا حیدری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1054-ICB8 Investigation of antibacterial activity of LL-37 using umbrella sampling simulation مهشید دانش شهرکی، سارا محمدی نژاد، سهیلا امامیاری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1075-ICB8 Investigation of Beta- Secretase inhibitors interactions in the treatment of Alzheimer disease اقبال جوبه، عفت دهقانیان چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1081-ICB8 Investigation of Fluorine Substitution on Conformational Stability and Intermolecular Interaction in Organic Compounds اشرف مرادی، آمنه قریشوندی، فاطمه پیرانی، زهرا ملایی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1027-ICB8 Mathematical modelling of respiratory system by Forced Oscillatory Technique (FOT) وحیدرضا نفیسی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1038-ICB8 Measuring of Epistatic effect in Genome-wide Association Studies مسعود علی پناه چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1085-ICB8 Molecular study of the Iranian gecko, (Sauria:Gekkonidae) using mitochondrial COI region محبوبه السادات حسین زاده، مریم مودی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1047-ICB8 New methods of sequencing and new bioinformatics studies in Yaghooti grape transcriptome یعثوب شیری، عباسعلی امام جمعه چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1006-ICB8 phylogenetic study of cytochrome p450 and p53 effects on aging شیوا مظاهری تهرانی، زرین مینوچهر، علی اصغر بستانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1106-ICB8 Prediction of Hordeum vulgare protein-protein interaction network ژاله حکمتی، جواد ظهیری، علی اعلمی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1033-ICB8 Prediction of lncRNA’s Function Based on Gene Ontology رضوان احسانی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1005-ICB8 Protein functions of Cytochrome P450 enzymes for entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) مریم راشکی، مجتبی مرتضوی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1100-ICB8 QTL meta-analysis for yield and it's components traits in bread wheat (Triticum aestivum L) حسین نوراللهی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1066-ICB8 Reconstruction of selected microbiome-phage interaction network from human gut mohadese Naseri، Javad Zahiri، Bita Bakhshi، Shahriar Arab چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1098-ICB8 Relationship between the copy number variation and body weight traits in F2 chicken population using 60K SNP BeadChip مینا صالح پور سودجانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1009-ICB8 RNA motifs and their importance in biological systems داود نادری، علی مقصودی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1060-ICB8 Solving inverse RNA folding based on homology modeling اسماعیل روح پرور، شهریار عرب، جواد ظهیری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1109-ICB8 Spreading Speed of Pathogen in its Host Protein-protein Interaction Network بابک خرسند، عبدالرضا سوادی، جواد ظهیری، محمود نقیب زاده چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1012-ICB8 Stochastic Modeling of spreading infectious diseases محمود پارسامنش چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1079-ICB8 Structural analysis of human antimicrobial peptides by molecular dynamics simulations مریم حکام زاده، محبوبه ضرابی، سروش سرداری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1105-ICB8 Study of the genetic structure of Akhale Teke, Caspian and Arab breeds of horses with PCA and DAPC نسرین بابائی، سید عباس رافت، محمد حسین مرادی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1076-ICB8 Taxonomy process for RNA motif discovery علی مقصودی، زهرا میر، محمد اله بخش چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1039-ICB8 The application of fuzzy set theory for sensitive- infected epidemiological model Abbas Akrami، mahmood parsamanesh چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1099-ICB8 The Human Cardiovascular Disease Network Ashkan Tavizi چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1024-ICB8 The Investigation of inhibitory effect of Isocochliodinol on HTLV-1 and HIV Protease by molecular docking simulations الهه شکراللهی، میترا خیرآبادی، سحر آقاکلان، ملیحه خیرآبادی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1035-ICB8 The Phylogenetic study of highly pathogenic avian influenza A (H5N8) in Iran in 2017 سپیده عیسی زایی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1042-ICB8 Thermal adaptation analysis of Bacterial chitinases: comparison of chemical Characteristics and residues composition وجیهه اسکندری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1052-ICB8 The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues بهنام بخشی، احسان محسنی فرد، قاسم حسینی سالکده، محمدرضا بی همتا چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1094-ICB8 Two New Distance Metrics For K Nearest Neighbor Algorithm محسن ملاشاهی، رضوان احسانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1002-ICB8 Unraveling the Structural Role of Glycosylation in Regulation of EGFR-ErbB2 Heterodimers زهرا معتمدی، مریم عظیم زاده ایرانی، حسن رجبی مهام، مهری شهسواری چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1096-ICB8 شبیه‌سازی سازه نوین ایمنوتوکسین موثر بر سرطان پستان منا ملک نژاد چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است