قابل توجه شرکت کنندگان محترم گارگاه طراحی محاسباتی دارو
1397-11-27

کارگاه طراحی محاسباتی دارو روز سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت 16-20 در محل سالن همایش های هاشمی رفسنجانی - طبقه دوم تشکیل می گردد. به همراه داشتن لپ تاپ الزامی است. جلسه هماهنگی کارگاه با مدرس بعداز ظهر روز دوشنبه 29 بهمن ماه ساعت 15/20-16 برگزار می گردد.
خواهشمند است شرکت کنندگان گرامی فیشهای واریزی را  به همراه داشته باشند