آخرین مهلت پرداخت هزینه ها
1397-11-14

باستحضار شرکت کنندگان محترم در همایش بیوانفورماتیک ایران می رساند که  فقط تا تاریخ 97/11/18 جهت ثبت نام قطعی در همایش و پرداخت هزینه ها فرصت خواهند داشت.با تشکردبیرخانه هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران