ابعاد پوستر
1397-10-26

پژوهشگران گرامی

ابعاد پوستر 70 (عرض) × 100 (ارتفاع) می باشد.

با تشکر

دبیرخانه همایش