اعلام نتایج داوری
1397-10-23

نتیجه داوری مقالات توسط کمیته داوری از طریق ایمیل به اطلاع شرکت کنندگان گرامی رسانده می شود.
از کلیه پژوهشگران گرامی که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه های همایش از طریق درگاه اینترنتی اقدام فرمایند.