تمدید مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
1397-08-30

با عنایت به درخواست شرکت کنندگان محترم در همایش بیوانفورماتیک ایران، به اطلاع می رساند که مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 1397/9/30 تمدید گردید.

خواهشمند است در فرصت باقیمانده نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام فرمایید.