برنامه پروازهای زاهدان
1397-07-25

ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

قیمت بلیت

۱

گرگان

زاهدان

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۴۷۶

۰۸:۲۰

۱۰:۲۰

۰ ریال

۲

گرگان

زاهدان

‌قشم ایر

ARX

چهارشنبه

۱۲۴۶

۱۱:۳۰

۱۳:۵۰

۰ ریال

۳

گرگان

زاهدان

‌آسمان

F100

سه شنبه

۶۳۸

۲۰:۰۰

۲۱:۴۰

۰ ریال

۴

گرگان

زاهدان

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۴۶

۱۱:۴۰

۱۴:۰۰

۰ ریال

۵

شیراز

زاهدان

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۸۷۵

۱۳:۲۵

۰۰:۰۰

 

۶

اصفهان

زاهدان

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۷۶

۰۹:۰۰

۰۰:۰۰

۱,۴۴۷,۰۰۰ ریال

۷

شیراز

زاهدان

‌سپاه

NULL

شنبه

۲۷۲۱

۱۱:۰۰

۰۰:۰۰

 

۸

مشهد

زاهدان

‌آسمان

B722

چهارشنبه

۸۵۳

۱۰:۵۰

۱۲:۲۰

۱,۶۹۳,۰۰۰ ریال

۹

مهرآباد

زاهدان

‌کاسپین

MD83

شنبه

۳۴

۱۲:۱۰

۱۴:۱۵

۲,۲۳۴,۰۰۰ ریال

۱۰

مشهد

زاهدان

‌آسمان

F100

یکشنبه

۸۵۳

۱۱:۱۵

۱۲:۴۵

۱,۶۹۳,۰۰۰ ریال

۱۱

مهرآباد

زاهدان

‌ایران ایر

B727

سه شنبه

۳۸۲

۰۶:۰۰

۰۷:۵۰

۲,۲۳۴,۰۰۰ ریال

۱۲

بندرعباس

زاهدان

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۸۰۵۱

۱۷:۱۵

۱۸:۳۰

 

۱۳

مهرآباد

زاهدان

‌آسمان

F100

یکشنبه

۸۵۰

۰۶:۱۰

۰۸:۰۰

۲,۲۳۴,۰۰۰ ریال

۱۴

چابهار

زاهدان

‌ایران ایر

B727

چهارشنبه

۹۲۹

۰۹:۴۵

۱۰:۴۵

۹۶۲,۰۰۰ ریال

۱۵

شیراز

زاهدان

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۸۷۵

۰۷:۰۰

۰۸:۳۰

۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال

۱۶

چابهار

زاهدان

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۹۲۹

۰۹:۴۵

۱۰:۴۵

۹۶۲,۰۰۰ ریال

۱۷

مشهد

زاهدان

‌آسمان

B722

شنبه

۸۵۳

۱۱:۳۵

۱۳:۰۵

۱,۶۹۳,۰۰۰ ریال

۱۸

مهرآباد

زاهدان

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۷۱

۲۰:۴۵

۲۲:۳۵

۲,۲۳۴,۰۰۰ ریال

۱۹

چابهار

زاهدان

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۸۳

۱۱:۰۵

۱۲:۱۵

۹۶۲,۰۰۰ ریال

۲۰

چابهار

زاهدان

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۳۸۳

۱۱:۰۵

۱۲:۱۵

۹۶۲,۰۰۰

 

 

برنامه فصلی پروازهای هواپیمایی ماهان

 

 

زاهدان - تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6

 

شماره پرواز

ساعت حرکت (وقت محلی)

ساعت رسیدن (وقت محلی)

ایام هفته

شروع از

تا

هواپیما

مدت پرواز

   

W54540

22:00

23:50

دوشنبه,چهارشنبه

01/02/2019

28/02/2019

AB310-DOM

1:50

   

 

 

برنامه فصلی پروازهای هواپیمایی ماهان

 

 

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - زاهدان

 

شماره پرواز

ساعت حرکت (وقت محلی)

ساعت رسیدن (وقت محلی)

ایام هفته

شروع از

تا

هواپیما

مدت پرواز

   

W54541

19:00

20:50

دوشنبه,چهارشنبه

01/02/2019

28/02/2019

AB310-DOM

1:50