1. آدرس های محل برگزاری و اسکان
آدرس های محل برگزاری و اسکان
2. قابل توجه شرکت کنندگان محترم گارگاه طراحی محاسباتی دارو
3. زمان بندی اجرای برنامه های همایش(افتتاحیه، سخنرانی ها و پوسترها)
4. پرداخت هزینه های مربوط به اسکان
5. آخرین مهلت پرداخت هزینه ها
6. نتیجه داوری مقالات
7. راهنمای تهیه پوستر 70 × 100
8. نحوه پرداخت هزینه های شرکت در همایش
9. هزینه های مربوط به اسکان
10. اعلام ارائه دهنده مقاله
11. اعلام نحوه و زمان ورود به کنفرانس
12. ابعاد پوستر
13. اعلام نتایج داوری
نتیجه داوری مقالات توسط کمیته داوری از طریق ایمیل به اطلاع شرکت کنندگان گرامی رسانده می شود.
از کلیه پژوهشگران گرامی که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه های همایش از طریق درگاه اینترنتی اقدام فرمایند.
14. برنامه پروازهای زابل
15. وسیله ایاب و ذهاب
16. برنامه پرواز زاهدان
17. برنامه حرکت قطارها
18. برنامه پروازهای زاهدان