برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 هزینه اقامت یک شب در مهمانسرای دانشگاه
1397-11-29 06:00-21:00
بدون محدودیت
500,000 ریال
1
2 مدلسازی پروتئین
1397-11-29 08:00-12:00
بدون محدودیت
2,000,000 ریال
2 دکتر شهریار عرب
3 آشنایی با آنالیز داده های NGS با محوریت داده های ترنسکریپتوم
1397-11-30 08:00-12:00
15
1,000,000 ریال
3 دکتر کاوه کاووسی
4 کارگاه طراحی محاسباتی دارو
1397-12-01 08:00-12:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
11 دکتر سجاد قرقانی