برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدلسازی پروتئین
1397-11-29 08:00-12:00
بدون محدودیت
2,000,000 ریال
3 دکتر شهریار عرب
2 آشنایی با آنالیز داده های NGS با محوریت داده های ترنسکریپتوم
1397-11-30 08:00-12:00
15
1,000,000 ریال
3 دکتر کاوه کاووسی
3 کارگاه طراحی محاسباتی دارو
1397-12-01 08:00-12:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
0 دکتر سجاد قرقانی