بیانیه پایانی هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران


با استعانت از خداوند متعال و به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری ایران عزیز، انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری دانشگاه زابل، اقدام به برگزاری هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، در تاریخ 29 بهمن الی 1 اسفند سال 1397 در محل دانشگاه زابل نمود. این همایش برای اولین بار در خارج از دانشگاه های تهران و در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. رهاورد مجموعه تلاشها در جهت برگزاری این رویکرد علمی، ارائه دستاوردهای علمی در زمینه های تخصصی بیوانفورماتیک با حضور فعال و پویای صاحب نظران، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و دستاندرکاران حوزه بیوانفورماتیک و علوم وابسته از اقصی نقاط ایران عزیز بوده است. هدف اصلی از برگزاری این همایش ایجاد فضای تعامل و هماندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان در حوزههای مختلف بیوانفورماتیک، ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصههای مختلف این حوزه، برگزاری هماندیشی، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تبادل نظر و ...بوده که با کمک خداوند متعال و تلاش دست اندرکاران محقق شد. در این همایش سخنرانیها وخلاصه مقالات ارزشمندی با محوریت داده کاوی در زیستشناسی، زیستشناسی تکاملی محاسباتی، بیوانفورماتیک ساختاری، مدلسازی ریاضی و آماری در زیستشناسی، کشف وطراحی محاسباتی دارو، آنالیز دادههای نسل جدید توالییابی و آنالیز شبکههای زیستی ارائه شد.با عنایت به مباحث مطروحه و سخنرانیها و هماندیشیهای ارزشمند در هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، موارد زیر بمنظور پاسخگویی به نیازهای کشور مورد تاکید قرار گرفت:

- هدفمندسازی، توسعه و تقویت ظرفیت پذیرش دانشگاهها برای رشته بیوانفورماتیک درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

-تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور و جلب متخصصین از خارج ازکشور در حوزه بیوانفورماتیک.

- ترسیم چشمانداز و افق توسعه علمی و کاربردی بیوانفورماتیک و تلاش برای تعامل گسترده تر و مطلوبتر با مخاطبان و ذینفعان اعم از بخشهای صنعتی، مراکز علمی و نهادهای سیاستگذار .

- توسعه علم بیوانفورماتیک، تحقیقات و فناوری در این حوزه و تقویت روحیه تحقیق و ترویج فکر خلاق و ارتقاء فرهنگ استفاده کاربردی از علوم.

- جلب سرمایهگذاری و حمایت از نهادهای غیردولتی در این بخش با توجه به جایگاه بیوانفورماتیک در دنیا و ایران و عنداللزوم درخواست مساعدتهای مادی و معنوی از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط.

- برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف آشنایی و توانمندسازی علاقه مندان به این حوزه برای معرفی سازوکارهای ورود به بیوانفورماتیک.

- حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشیهای نوین بین رشتهای و ارتقای کیفیت پژوهش با اجرای طرح نیازسنجی.

- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامهریزی به منظور بومی کردن فناوریهای انتقال یافته به داخل کشور.

- گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی در حوزهبیوانفورماتیک و زیستشناسی محاسباتی.


انجمن بیوانفورماتیک ایران

پوستر همایش


فایل کتابچه همایش


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

  • پوستر همایش
  • فلکه رستم
  • شهر سوخته
  • شهر سوخته منطقه ای اسرارآمیز با قدمت بیش از 5000 سال
  • رقص شمشیر سیستانی
  • قلعه رستم
  • قلعه رستم(2)
  • هامونک
  • کوه خواجه